• C7243 bsp
  • C7269 bsp
  • C28691 bsp
  • C13592 bsp
  • C26941 bsp
  • S05097 bsp
  • S05127 bsp
  • S05045 bsp

Faxe Fastigheter står för god skötsel och personlig service.

Lars Faxe

Faxe Fastigheter är ett mindre fastighetsbolag som sätter hyresgästen i centrum.

Jag sköter både uthyrning av lägenheter och fastighetsskötseln själv.
Detta ger mig en nära och personlig kontakt med hyresgästerna.

 

Plattläggning 

Här lägger jag plattor vid brevlådorna på Köpingevägen.

 

Rensar rabatter

I rollen som fastighetsskötare finns det många arbetsuppgifter.
Allt från att klippa gräset och rensa rabatter på sommaren ...

 

Lövräfsning 

... till att räfsa löv på hösten ...

 

Snöskottning 

... och skotta snö på vintern.